Alternativa educaţională oferită de instituţia noastră şcolară este  fundamentată de pedagogia Waldorf, pe care a iniţiat-o filosoful austriac Rudolf Steiner. Această pedagogie are la bază educaţia întru libertate şi responsabilitate socială. Şcoala funcţionează de la 1 septembrie 1991, cu denumirea de Şcoala Waldorf Iaşi, conform Ordinului Ministerului Invățământului şi ştiinţei nr.7331, ulterior Ordinul 5922/18.11.1996. A început activitatea cu două grupe de grădiniţă şi trei clase de elevi (clasele I, a II-a şi a III-a). Din septembrie 2004, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.3687/27.04.2004, pe structura Şcolii Waldorf Iaşi s-a înfiinţat Liceul Waldorf Iaşi.

Liceul Waldorf Iaşi este recunoscut de Bund der freien Waldorfschulen şi inclus în lista internaţională a şcolilor Waldorf. Se poate observa aceasta la următoarele adrese web:

http://www.waldorfschule.info/de/schulen/waldorfschulen-weltweit/index.html
http://www.waldorfschule.info/de/schulen/waldorfschulen-weltweit/waldorfschulen-weltweit.html?land=RO


    Activitatea didactică a claselor I-XII se desfăşoară în localul B al Liceului “Al. I. Cuza” Iaşi, iar cea a grupelor de grădiniţă în localul Gradiniţei nr. 22 Iaşi, situate în strada Ciric nr.23 A, conform Deciziei Inspectoratului Şcolar Județean Iaşi nr.91/septembrie1992.  
   Până în 2011 inclusiv, douasprezece serii de absolvenţi ai clasei a VIII-a au susţinut cu succes examenele naţionale (capacitate, teste naţionale, teze cu subiect unic, evaluare naţională) şi unsprezece serii de absolvenţi ai clasei a XII-a au promovat cu succes examenul de bacalaureat.
   Liceul Waldorf Iaşi are o structură formală, conform reglementărilor în vigoare: deciziile se iau în cadrul Colegiului Profesoral, al Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral.
   Relaţiile dintre compartimente sunt reglementate prin organigrama instituţiei şi sunt în concordanţă cu Regulamentul de Funcţionare al Unitaţilor de Învăţământ Preuniversitar din România şi Regulamentul de Ordine Interioara al Liceului Waldorf Iaşi. Avem în vedere delegarea şi asumarea de responsabilităţi la nivelul colectivelor de catedră cât şi la nivelul şcolii.