Întrebări frecvente

 

 
1. Elevii şcolarizaţi la Waldorf se adaptează/fac faţă în clase din învăţământul tradiţional, dacă se transferă pe parcurs?

De regulă sfătuim părinţii să facă transferuri, dacă este cazul, la sfârşitul ciclului şcolar deoarece atunci acomodarea la noul curriculum este mai facilă. Din experineţa de până acum ştim că elevii duc dorul colegilor, atmosferei din Waldorf, relaţiilor cu dascalii. Unii s-au întors deoarece nu li se părea atractiv, interesant ceea ce făceau acolo. Elevii care s-au transferat-foarte puţini-  în învăţământul tradiţional s-au acomodat fără dificultăţi. Desigur, au fost şi elevi care au plecat la un alt liceu, motivaţi de interesul personal în dezvoltarea profesională.

 2. La şcoala Waldorf sunt şcolarizaţi copii cu dificultăţi de învăţare sau cu dizabilităţi?

Şcoala noastră se adresează copiilor normal dezvoltati, obişnuiţi şi nu excepţiilor. Putem primi pentru şcolarizare, după decizia colegiului profesoral şi copii care au dificultăţi de învăţare sau anumite dizabilităţi, dar nu mai mult de unul într-o clasă.

 3. Sunt primiţi în orice clasă elevi care anterior au fost şcolarizaţi în învăţământul tradiţional sau alte alternative pedagogice?

Da, primim în orice clasă elevi care anterior au fost şcolarizaţi în învăţământul tradiţional sau în alte alternative pedagogice, dupa o procedură stabilită în consiliul profesoral, cu cerinţe diferite axate pe: nivel de învăţământ, discipline studiate, rezultatul de la interviul cu părinţii şi de la cel cu copilul, s.a. Suntem mai deschişi la transferurile de la începutul anului şcolar decât pe parcursul anului, deoarece noi avem un mod diferit de organizare şi parcurgere a materiei de studiat faţă de învăţământul de masă.

4. Se plăteşte o taxă pentru şcolarizarea la Waldorf Iaşi?

 Nu se plăteşte o taxă de şcolarizare. Este învăţământ de stat, gratuit, însă fiecare parinte care îşi înscrie aici copilul va deveni membru al Asociaţiei Waldorf Iaşi, asociaţie care are ca prim obiectiv sprijinirea desfăşurării activităţii didactice a şcolii, în spiritul principiilor pedagogiei alternative Waldorf. La înscrierea în asociaţie se plăteşte taxa de înscriere  de 10 USD, iar ca membru în asociaţie, părintele plăteşte cotizaţia lunară, care în anul şcolar 2011-2012 este de 10 Euro.