CLASELE IX-XII

 Generalităţi 

     „Lumea este reală” este motto-ul acestei etape de dezvoltare, iar „a experimenta”, „a înţelege”, „a acţiona creativ” sunt cuvintele cheie pentru a descrie din perspectivă steineriană educaţiei între 14 şi 21 de ani. Această sarcină a educaţiei trebuie să se concretizeze practic în trei moduri pentru omul în creştere: (1) familiarizarea cu Pământul şi cu sarcinile pe care le impune acesta; (2) cunoaşterea lumii în varietatea ei, lărgind necontenit orizontul cultural şi (3) descoperirea propriei individualităţi.

Tânărul este pregătit să aducă o contribuţie individuală la situaţia socială a timpului său, în mod liber şi plin de responsabilitate, ca personalitate desine stătătoare şi să înveţe să colaboreze la configurarea evoluţiei viitoare.

Pentru practica pedagogică a şcolii Waldorf asta înseamnă ca educarea capacităţii intelectuale să fie puternic asociată cultivării forţei de fantezie şi formării caracterului. De aceea activităţile artistice şi plastice sunt considerate ca având aceeaşi valoare cu învăţarea cognitivă, cu mijlocirea de cunoştinţe şi capacităţi, şi se întrepătrund reciproc. Dezvoltarea şi stimularea în egală măsură a intelectului, sentimentelor şi voinţei, şi transmiterea şi trăirea sentimentelor de libertate, egalitate şi fraternitate sunt premisele pregătirii pentru o viaţă înţelept trăită.

Programul

        Se ţine cont, pe cât posibil, de ritmurile biologice ale fiinţei umane, în configurarea programului unei zile, începând cu ora de bază, de 110 min, urmată de 3-5 ore cu ritm săptămânal (limbi străine, muzică, educaţie fizică, pictură/modelaj/sculptură, tehnologii)

 

        Materiile predate în ora de bază se studiază în aşa-numitele epoci sau module de 3-4 săptămâni (româna, matematica, ştiinţe naturale, ştiinţe sociale, geografia, istoria, fizica, chimia), atenţia fiind concentrată succesiv pe diferite materii, evitându-se astfel dispersarea şi încărcarea programului cu mai multe conţinuturi în aceeaşi zi. E posibilă astfel abordarea conţinuturilor în profunzime, cu o exersare mai intensă.
        Sunt de asemenea programate epoci de practică agricolă (clasa a IX-a), practică topografică sau forestieră (clasa a X-a), practica socială (clasa a XI-a).

Profesorii

        Odată cu intrarea adolescentului în liceu la vremea pubertăţii sale, profesorii de specialitate au un cuvânt greu de spus. Curiozitatea ştiinţifică a adolescentului poate fi satisfăcută doar de specialiştii cei mai buni în domeniul lor de activitate.
        Totuşi configurarea fiecărei predări devine “artă a educaţiei”, o activitate artistică, şi presupune un profesor creator care evoluează el însuşi mai departe. În acelaşi timp, ea este o metodă a timpului potrivit: materia potrivită, sub forma potrivită, la timpul potrivit.

Manualele

         Sunt folosite alături de multe alte resurse: compendii, culegeri de texte, atlase, dicţionare, ziare şi reviste, internet etc.

        Elevii redactează, în continuare, propriile manuale, din experienţele de la ore, dar mai ales din documentare proprie. În noianul de surse de informare, elevii sunt ghidaţi să caute informaţia corectă, să verifice autenticitatea surselor, să selecţioneze ceea ce au nevoie ţinând cont de criteriile obiectivităţii şi exactităţii.

Evaluarea ia diferite forme:

 - Discutarea cu întreaga clasă a lucrărilor efectuate, căutînd împreună diferite criterii de evaluare

- Auto-evaluarea lucrului personal, oral sau în scris
- Aprecierile orale sau scrise ale profesorului, la o lucrare efectuată în clasă sau acasă, a caietului de epocă/manualului personal realizat
- Aprecieri scrise, la sfârştul semestrului sau/şi al anului şcolar, cuprinzând atât realizările cognitive cât şi cele sociale.

- Prezentarea periodică a unor aspecte din ore, a unor referate/eseuri/ realizări manufacturiere sau artistice în faţa părinţilor şi a colegilor (expoziţii, serbări lunare, sesiuni de referate)
punctaje sau note, teste sau examene naţionale, impuse de legislaţia în vigoare  

  Activităţi specifice

 - Practicile anuale: în agricultură, în topografie, socială (în parteneriat cu ONG-uri care se ocupă de persoane cu nevoi speciale), exersând capacitătile de înţelegere şi toleranţă la nevoile pământului, a semenilor sau a celor proprii.
- Istoria artelor, ca bază a conştietizării evoluţiei conştienţei umane şi a situării corecte în timpul istoric

- Tehnici artistice diferite: pictură, grafică, linogravură, modelaj, cultivând nevoia de frumos în toate domeniile de activitate umană. 

- Geometrie proiectivă; legităţile geometriei euclidiene sunt anulate în geometria proiectivă. Prin lucrul cu “elementele îndepărtate” (punct la infinit, dreaptă infinită, plan infinit), infinitul este cuprins la modul cognitiv, bază pentru o gândire holistică asupra lumii. Gândirea infinitului, sentimentul faţă de non-senzorial.