Clasa pregătitoare

 TELVERDE

 

An școlar 2018-2019

 TABEL CU ELEVII ADMIȘI ÎN CLASELE PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2018-2019

 

PĂRINȚII COPIILOR ADMIȘI ÎN CLASELE PREGĂTITOARE  SUNT INVITAȚI, VINERI 30.03.2018 ORA 18.00, LA O ÎNTÂLNIRE CU ÎNVĂȚĂTORII CLASELOR.

În vederea informării părinților cu privire la specificul pedagogiei Waldorf, în zilele de 20 și 22 februarie 2018, ora 17, vor avea loc prelegeri pentru prezentarea pedagogiei Waldorf.

 

număr de clase pregătitoare aprobate pentru anul școlar 2018-2019:

2 clase /50 elevi

 

învățători:

 

prof. Adrian Condrea

prof. Isaura Mertic

 

27 februarie 2018 - orele 8,00 - 10,00

ZIUA PORȚILOR DESCHISE la toate clasele din învățământul PRIMAR WALDORF

 

 - Date contact:

Adresa: Calea Chișinăului nr.132 bis;

Tel: 0232472000/ 0232252526;

e-mail: waldorf_iasi@yahoo.com


 - Liceul Teoretic Waldorf nu are circumscripție școlară arondată, așadar se pot înscrie elevi din tot județul Iași.
 - Dacă la înscriere se depășește numărul de locuri aprobat, se vor utiliza criterii de selecție generale și specifice. Criteriile specifice sunt:
 1. Copilul este înscris la o grădiniţă Waldorf;
 2. Copilul are fraţi/surori care sunt înscrişi la Liceul Teoretic Waldorf Iaşi;
 3. Copilul are părinţi/bunici profesori la Liceul Teoretic Waldorf Iași;

4. Copilul are părinţi absolvenți ai Liceului Teoretic Waldorf Iași ;
 5. Copiii care nu îndeplinesc niciunul dintre criteriile 1-4, vor fi admiși în ordinea descrescătoare a vârstei.

  

 Documente necesare la înscriere:
1.Cerere-tip de înscriere.
2. Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal.
3. Certificatul de naștere al copilului, original și copie .
4. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  I (acolo unde este cazul).
5. Adeverinţă - preşcolar la grădiniţa Waldorf pentru anul şcolar 2017-2018 (acolo unde este cazul).    
6. Adeverinţă elev la Liceul Waldorf pentru fratele/sora, pentru anul şcolar 2017-2018 (acolo unde este cazul).

7. Copie dupa diploma bacalaureat /părinte - pentru criteriul 4.

8. Copie după certificatul medical de încadrare în grad de handicap a copilului (dacă este cazul).

9. Copie după un document ce dovedește că este orfan de unul din părinți (dacă este cazul).

 

 

Înscrierile la clasa pregătitoare

 

Încep de luni 8 martie 2018 și se termină joi 26 martie 2018.

Programul înscrierilor este 8.00-18.00 (în zilele lucrătoare) - la secretariatul liceului.

 

30 martie 2018 afișarea listelor cu candidații admiși.

 

 

 


Vă așteptam cu drag.

An școlar 2017-2018  

 

 - număr de clase pregătitoare aprobate pentru anul școlar 2017-2018:

2 clase /50 elevi
  
  
 - Date contact:

Adresa: Calea Chișinăului nr.132 bis;

Tel: 0232472000/ 0232252526;

e-mail: waldorf_iasi@yahoo.com


 - Liceul Teoretic Waldorf nu are circumscripție școlară arondată, așadar se pot înscrie elevi din tot județul Iași.
 - Dacă la înscriere se depășește numărul de locuri aprobat, se vor utiliza criterii de selecție generale și specifice. Criteriile specifice sunt:
 1. Copilul a fost (este) înscris la o grădiniţă Waldorf;
 2. Copilul are fraţi/surori care sunt înscrişi la Liceul Teoretic Waldorf Iaşi;
 3. Copilul are părinţi/bunici profesori la Liceul Teoretic Waldorf;
 4. Interesul părinţilor pentru pedagogia Waldorf manifestat prin participarea la activităţi ale liceului (participare la prelegeri, serbări, voluntariat pentru reabilitarea/întreţinerea spaţiilor şcolare etc.).

 

 Documente necesare la înscriere:
1.Cerere-tip de înscriere
2. Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
3. Certificatul de nastere al copilului, original si copie 
4. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  I (acolo unde este cazul)
5. Adeverinţă - preşcolar la grădiniţa Waldorf pentru anul şcolar 2016-2017 (acolo unde este cazul)    
6. Adeverinţă elev la Liceul Waldorf pentru fratele/sora, pentru anul şcolar 2016-2017 (acolo unde este cazul)

 

Înscrierile la clasa pregătitoare

Etapa I - începe de luni 27 februarie 2017 și se termină joi 16 martie 2017.

Programul înscrierilor este 8.00-18.00 (în zilele lucrătoare) și 9.00-13.00 sâmbătă - la secretariatul liceului.

Listele cu elevii admiși vor fi afișate vineri– 24 martie 2017 la sediul Liceului Teoretic Waldorf  Iași.


Vă așteptam cu drag.