Clasa pregătitoare

An școlar 2018-2019

În vederea înscrierii la clasa pregătitoare, an școlar 2018-2019, în zilele de 20 și 22 februarie 2018, ora 17, vor avea loc prelegeri pentru prezentarea pedagogiei Waldorf.

 

An școlar 2017-2018  

 

 - număr de clase pregătitoare aprobate pentru anul școlar 2017-2018:

2 clase /50 elevi
  
  
 - Date contact:

Adresa: Calea Chișinăului nr.132 bis;

Tel: 0232472000/ 0232252526;

e-mail: waldorf_iasi@yahoo.com


 - Liceul Teoretic Waldorf nu are circumscripție școlară arondată, așadar se pot înscrie elevi din tot județul Iași.
 - Dacă la înscriere se depășește numărul de locuri aprobat, se vor utiliza criterii de selecție generale și specifice. Criteriile specifice sunt:
 1. Copilul a fost (este) înscris la o grădiniţă Waldorf;
 2. Copilul are fraţi/surori care sunt înscrişi la Liceul Teoretic Waldorf Iaşi;
 3. Copilul are părinţi/bunici profesori la Liceul Teoretic Waldorf;
 4. Interesul părinţilor pentru pedagogia Waldorf manifestat prin participarea la activităţi ale liceului (participare la prelegeri, serbări, voluntariat pentru reabilitarea/întreţinerea spaţiilor şcolare etc.).

 

 Documente necesare la înscriere:
1.Cerere-tip de înscriere
2. Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
3. Certificatul de nastere al copilului, original si copie 
4. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  I (acolo unde este cazul)
5. Adeverinţă - preşcolar la grădiniţa Waldorf pentru anul şcolar 2016-2017 (acolo unde este cazul)    
6. Adeverinţă elev la Liceul Waldorf pentru fratele/sora, pentru anul şcolar 2016-2017 (acolo unde este cazul)

 

Înscrierile la clasa pregătitoare

Etapa I - începe de luni 27 februarie 2017 și se termină joi 16 martie 2017.

Programul înscrierilor este 8.00-18.00 (în zilele lucrătoare) și 9.00-13.00 sâmbătă - la secretariatul liceului.

Listele cu elevii admiși vor fi afișate vineri– 24 martie 2017 la sediul Liceului Teoretic Waldorf  Iași.


Vă așteptam cu drag.